Algemene voorwaarden Snowcountry

Laden...
1) Algemeen
Snowcountry is een gedeponeerde handelsnaam van Snowcountry B.V., gevestigd aan de stoutenburgerlaan 17b, 3836pc te Stoutenburg-noord, Nederland.

Door bij Snowcountry een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Snowcountry akkoord gaat. Snowcountry heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
Door digitale weergave van de foto’s en films op onze website en in onze brochures en tevens kleurinstellingen van uw beeldscherm, kunnen de kleuren van de door ons geplaatste foto's in onze webshop niet voor 100% gegarandeerd worden. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Snowcountry hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Snowcountry aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Snowcountry worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Snowcountry heeft verstrekt.
2) Toepasselijkheid
A) Op alle aanbiedingen en bestellingen bij Snowcountry zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
B) Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door ons lees Snowcountry is ingestemd.
C) Snowcountry behoud zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.
D) Omdat Snowcountry in Nederland is gevestigd en de website in Nederland gehost is, zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3) Overeenkomsten
A) Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
B) Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch, via de website www.Snowcountry.nl of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Snowcountry garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, kleurechtheid van productfoto's en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
4) Prijzen / Aanbiedingen
A) Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW), de BTW wordt automatisch afgetrokken wanneer je een land buiten de EU selecteert.
B) Alle aanbiedingen van Snowcountry zijn vrijblijvend en Snowcountry behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
C) Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
D) Snowcountry aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat dit het een fout betreft, heeft Snowcountry het recht de bestelling te weigeren.
5) Betaling
A) Bij bestellingen via de internetsite kan via iDEAL, Paypal en creditcard worden betaald.
B) Een vooruit betaalde bestelling wordt verstuurd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Snowcountry is bijgeschreven.
C) Betaalopdrachten aan de bank/giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betaling geeft.
6) Retourbeleid
A) Je kunt binnen 15 dagen je aankoop herroepen, zonder opgaaf van reden. Dit heet de "zichttermijn". Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel. Als je meerdere artikelen in één keer besteld hebt, kun je herroepen tot 15 dagen nadat je het laatste artikel hebt ontvangen. Na herroeping heb je nog 15 dagen om het artikel naar ons terug te sturen. 
B)Na ontvangst van je retour betalen we je het volledige aankoopbedrag (met verzendkosten) terug binnen uiterlijk 14 dagen na je herroeping mits het product is ontvangen. In de meeste gevallen betalen we je binnen enkele dagen het aankoopbedrag terug.
C) Je kan je bestelling op verschillende manieren herroepen: via het contactformulier, via email helpdesk@snowcountry.nl of telefonisch 085 7500 161. 
D) Het artikel moet dan uiteraard ongebruikt zijn en compleet in origenle verpakking en labels. Het passen van kleding en schoenen is geen enkel probleem. Als je schoenen past doe dit dan altijd binnenshuis. Indien je het product beschadigd hebt, kunnen wij hier kosten voor in rekening brengen.
E) De kosten voor retourzending zijn voor onze rekening als je gebruikt maakt van het door ons aangeleverde PDF retourlabel. Je bestelling op eigen kosten retourzenden mag ook, dit kan bijvoorbeeld via een postkantoor, de kosten daarvoor zijn circa €6,95. Zelf gemaakt verzendkosten kunnen achteraf niet bij ons gedeclareerd worden.
F) Het retour sturen van op maat gemaakte goederen zoals ski's met een op schoenmaat gemonteerde binding is niet mogelijk. Demo-skis met een niet op maat gemonteerde binding en ski's met een zogenaamde rail-binding zijn een uitzondering.
G) Na ontvangst van een retourzending wordt het aankoopbedrag, mits aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, doorgaans binnen 3-5 dagen op de rekening waarmee je betaald hebt teruggestort.
7) Omruilen
We hebben er bij Snowcountry voor gekozen om geen gebruik te maken van (om)ruilen. We vinden namelijk dat een ruilprocedure voor zowel jou als klant als ook voor ons vaak een onnodig omslachtig proces is.
Wil je toch graag een andere maat of product? Retourneer dan het oude product en plaats via onze website vervolgens een nieuwe bestelling. Het openstaande bedrag van je retourzending wordt na ontvangst gewoon op je rekening teruggestort. 
Op deze manier heb je razendsnel het gewenste product in huis en hoef je niet te wachten tot wij het product hebben omgeruild, dit voorkomt ook fouten en eventuele teleurstellingen.
8) Levering
A) De door Snowcountry opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding
B) De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
C) Het grootste deel (99,9%) van ons assortiment bestaat uit artiekelne welke wij zelf in voorraad hebben. Deze zijn in de regel op binnen 1-2 (werk)dagen in huis. Let wel, wij hebben veel "fashion"producten, welke veelal niet meer bij te bestellen zijn en daarvoor geldt dan ook op=op. Het kan dus sporadisch voorkomen dat u een product bestelt welke niet meer te leveren is. Wij stellen jou hiervan uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte. Samen kunnen we eventueel naar een passend alternatief zoeken. Indien er niets voor je bij zit dan wordt jouw geld uiteraard zo snel mogelijk teruggestort.
D) Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.
E) De bestelling wordt door Snowcountry in samenwerking met UPS, DPD, Postnl, DHL, Fedex of een andere koeriersdienst bij u afgeleverd.
9) Schade
Wanneer je een bestelling krijgt aangeleverd die (ernstig) beschadigd is, moet je ons hiervan op de hoogte brengen en een email sturen naar helpdesk@snowcountry.nl Je mag het pakket bij ernstige schade ook gewoon weigeren aan de deur. Meld de schade altijd binnen 3 dagen na ontvangst bij helpdesk@snowcountry.nl . Wacht je langer dan deze 3 dagen, dan kan er geen claim meer worden ingediend en kunnen zowel wij als de transporteur niet meer aansprakelijk gesteld worden. Voor alle gemelde gevallen zal Snowcountry een onderzoek aanvragen bij de transporteur, die in veel gevallen 3 tot 5 weken de tijd nodig heeft om dit onderzoek af te sluiten.
10) Garantie
Voor door Snowcountry geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Snowcountry vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Voor de duidelijkheid: garantie wordt verleend door de fabrikant of importeur en vrijwel nooit door de winkel waar je het artikel koopt. Overigens is Snowcountry wel verantwoordelijk voor het juist functioneren van het artikel. Zodoende zullen wij hier ten allen tijde voor zorg dragen.
11) Persoonsgegevens
A) Snowcountry zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
B) Snowcountry neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse en Europeese wet- en regelgeving in acht.
12) Aankoop ski's met gemonteerde binding
Let op! Als je bij ons een ski koopt en de binding laat monteren door ons. Dan wordt deze gemonteerd op de zoollengte van je schoen (wij monteren enkel op basis van de door jou verkregen gegevens). De ski wordt niet afgesteld op jou individuele behoeftes en skischoen. Aangezien wij niet jou skischoen hebben om de fijnafstelling mogelijk te maken. Hierdoor is de ski niet klaar om te gebruiken. Door vereisten voortkomend uit consumentenwetgeving is een ski pas klaar om te skieën als deze officieel afgesteld is op jou skischoenen.
13) Aansprakelijkheid
Snowcountry kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade
b. redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Snowcountry te herstellen binnen een redelijke tijd en in het land van levering.
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Snowcountry is nimmer aansprakelijk voor alle overige dan voornoemde directe schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade zoals huurkosten voor vervangende producten, reiskosten, kosten van een vakantie, inkomen- of winstderving.