Disclaimer voor snowcountry.nl

Laden...
Snowcountry B.V. (Kamer van Koophandel: 69102570), hierna te noemen Snowcountry, verleent je hierbij toegang tot snowcountry.nl (“de Website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Snowcountry behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Snowcountry spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden content wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze content kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Snowcountry. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Snowcountry. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Snowcountry nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Snowcountry of haar toeleveranciers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Snowcountry, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.